Χειροθεραπευτική

Η χειροθεραπευτική – «Manual Therapy», είναι μία προσέγγιση όπου ο θεραπευτής με τα χέρια του εντοπίζει πάσχουσες περιοχές και με ήπιους χειρισμούς επιχειρεί να τις αποκαταστήσει.
Οι χειρισμοί αυτοί είναι:
• μαλάξεις
• διατάσεις
• παθητικές κίνησεις εύρους κίνησης
• κινητοποίηση αρθρώσεων

Η διαχείρηση των ιστών με τους παραπάνω τρόπους βελτιώνει την αιματική κυκλοφορία, διεγείρει την ιδιοδεκτική οδό, αυξάνει το εύρος κίνησης, κινητοποιεί μυϊκές μάζες και λύει τους μυϊκούς σπασμούς.