Ηλεκτροδιέργεση

Εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος μικρής τάσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για αναλγησία, αποιδηματική θεραπεία, βελτίωση της μικροκυκλοφορίας σε αρτηρίες, φλέβες και λεμφαγγεία, θεραπεία νευρομυϊκής δυσλειτουργίας, καθυστέρηση μυϊκής ατροφίας, βελτίωση ελέγχου κίνησης, αγκύλωση άρθρωσης και λύση μυϊκών σπασμών.