Κρυοθεραπεία

Εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια της φλεγμονής που έπεται έναν τραυματισμό / χειρουργική επέμβαση. Αποσκοπεί στην μείωση της αιματικής κυκλοφορίας τοπικά, ενώ παράλληλα παρέχει αναλγησία και μειώνει το οίδημα των ιστών. Εφαρμόζεται επίσης μετά από την άσκηση.

Θερμοθεραπεία

Αποσκοπεί στην αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας τοπικά, ενώ παράλληλα αυξάνει την ελαστικότητα των ιστών. Εφαρμόζεται έτσι πριν από την άσκηση, τις μαλάξεις και τις διατάσεις.